วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559  ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

      นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ซื้อขายข้าวสาร ในกิจกรรม Road Show ตลาดนัดข้าวสารชาวนาหอมจังอำนาจเจริญและเจรจาจับคู่ธุรกิจ
โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญและเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ
และจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวันนา บุญกลม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนเครือข่ายข้าวอินทรีย์
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

      สรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้    

      1.ส่งมอบข้าวสารตามคำสั่งซื้อล่วงหน้า จำนวน 16 ตัน มูลค่า 480,000 บาท

      2.จับคู่เจรจาและลงนามความร่วมมือรวบรวมและกระจายผลผลิต มีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
และ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวน 2 ข้อตกลง ระหว่าง เครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ
กับ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตกลงรวบรวมและกระจายผลผลิตข้าวหอมมะลิให้โรงแรม
ในจังหวัดภูเก็ต 28 แห่ง ปริมาณ 180 ตัน มูลค่า 5,400,000 บาท ระยะเวลาการส่งมอบ 1 ปี

      3.ยอดจำหน่ายปลีกในงาน 241,500 บาท

      รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 6,121,500 บาท

     โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ พบปะ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าสองฝ่าย ผ่านช่องทาง บิสเทรด
ซึ่งเป็นระบบการค้าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งนำร่องโดยรวบรวมผลผลิตข้าวชาวนากระจายถึงผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ
ซึ่งได้รับการต้อนรับการอำนวยความสะดวก จากจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายบิสคลับจังหวัดภูเก็ต
เป็นอย่างดียิ่ง  คาดว่ากิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ และสามารถพัฒนา เชื่อมโยงการค้าอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป