เวลา 18.00 น. วันนี้ (1 ธันวาคม 2559)  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น  จัดหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  

        กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การออกร้านจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีฮีตสิบสอง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และไทยลูกทุ่ง การแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์ OTOP
การประกวดและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การแข่งขันกีฬา และการแสดงบนเวทีของของศิลปินนักร้อง สตริง ลูกทุ่ง
หมอลำ จากค่ายเพลงดังต่าง ๆ จำนวนมาก 

       โอกาสนี้จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน
ประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม  2559
นี้ที่  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ