ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

215025
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
64
176
240
213055
5407
11102
215025

ไอพีคุณ : 35.168.111.191
Server Time: 2020-01-21 06:41:43

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 โดยการทำน้ำพริกเผาเห็ดและข้าวเกรียบเห็ด โดยคุณปุณณภา บุญยะศักดิ์  

นางสาวอรนา มุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวรัตยา โสภากันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมตามโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์ ทำน้ำพริกเผาเห็ดและข้าวเกรียบเห็ด และการสื่อสารแบรนด์ผ่านบรรจุภัณฑ์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดรวม 70 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน วันที่ 25 ตุลาคม  2561 ได้ให้กลุ่มแรกกลุ่มปลูกเห็ดบ้านคึมชาดอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ และวันที่ 26 ตุลาคม  2561 กลุ่มที่สอง กลุ่มปลูกเห็ดไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้จัดตั้งหมู่บ้านเห็ดภายใต้โครงการพัฒนา OTOP ระดับหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 หมู่บ้านในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก ในการนี้ได้อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะเห็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ดแบบครบวงจร เพื่อสร้างหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 70  คน รวมทั้งสิ้น 140 คน      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017