ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

274481
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
265
212
1286
271306
1798
9050
274481

ไอพีคุณ : 34.200.222.93
Server Time: 2020-08-07 21:38:14

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประวัติศาสตร์พิธีลงนามความร่วมมือด้านการตลาด และทำพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร “บ้านหนองเม็ก”  ผักคุณภาพดีที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล  อร่อยระดับโลก

         เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า  “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง จังหวัดที่ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค เสมอธรรม ดำรงวิถีเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานภาคราชการและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง  ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์แห่งเมืองธรรมเกษตร บรรลุตามวิสัยทัศน์เมืองธรรมเกษตรไปแล้วนั้น  และเพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์ต้นแบบของเมืองธรรมเกษตร  คือ มีตลาดรองรับการผลิต  ผลผลิตได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากล  มีสมาชิกเครือข่ายและขยายงานที่เข้มแข็ง มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบโรงเรือนสำหรับรวบรวมและตัดแต่งผักที่สะอาดปลอดภัย  ส่งเสริมระบบการขนส่งผักที่ทันสมัย  สร้างตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองธรรมเกษตร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบอย่างกว้างขวาง  จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิต และพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ขึ้น  ถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร  ให้บรรลุตามตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม   เป็นจังหวัดต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมการตลาดนำการผลิต ตามนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่น่าชื่นชม  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าว


      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017